Zawory sterowane pneumatycznie

Akcesoria

Typ: 1060

Akcesoria do zaworów pneumatycznych:

  • 2000
  • 2002
  • 2030
  • 2031
  • 2012
  • 210X

Typ: 8697

Jednostka sterująca do siłownika 20XX, 21XX oraz wskaźnik położenia (feedback)

Typ: 8691

Cyfrowy ustawnik pozycyjny do zaworów pneumatycznych

 

Typ: 8690

Cyfrowy ustawnik pozycyjny do zaworów pneumatycznych

Typ: 1062

Akcesoria do zaworów pneumatycznych – wskaźnik pozycji

zakres temperatur -20 – +60°C

Zastąpiony wskaźnikiem typu 8697