Wyposażenie zaworów

Głowice sterujące

Typ: 8690

Cyfrowy ustawnik pozycyjny do zaworów pneumatycznych

Typ: 8691

Cyfrowy ustawnik pozycyjny do zaworów pneumatycznych

Typ: 8697

Jednostka sterująca do siłownika 20XX, 21XX oraz wskaźnik położenia (feedback)