Urządzenia pomiarowe

Pomiar przewodności

Typ: 8222

Przetwornik przewodności (konduktometr),

Sygnał wyjściowy: 2 tranzystorowe oraz pojedynczy lub podwójny analogowy 4..20 mA

Typ: 8626

Przepływomierz masowy MFC do gazów

Zakres pomiarowy: 20 – 1500 l/min

Typ: 8228

Przetwornik przewodności

Sygnał wyjściowy: 2 tranzystorowe oraz 2 analogowe 4..20 mA