Zawór elektromagnetyczny serwowspomagany firmy BURKERT

Budowa zaworu serwowspomaganego BURKERT

 

Zawór pilotujący Burkert

Zawór pilotujący wykorzystuje jedną z podstawowych konstrukcji zaworu bezpośredniego działania:

– tłok nurnikowy,

– trzpień

– dźwignia zaworowa,

– odbijak.

Konstrukcje takie umożliwiają izolowane od medium lub nie izolowane przesterowanie, które w efekcie wywołuje zmianę stanu na przeciwny całego zaworu.

Pilot może pracować bez fizycznego połączenia z membraną zaworu, ale też może być mechanicznie połączony poprzez sprężynę lub połączeniem sztywnym. Połączenie elementu pilota oraz membrany wspomaga otwieranie zaworu w sytuacji, gdy ciśnienie różnicowe jest niewystarczające do otwarcia zaworu.

 

Komora zaworu Burkert

Komora jest wykorzystywana do zrównoważenia ciśnienia po obu stronach membrany co w efekcie powoduje przesterowanie zaworu serwowspomaganego. Jest ona także przestrzenią w której porusza się membrana lub tłok zaworu, co umożliwia otwarcie przepływu.

 

Kanały pilotujące zaworu Burkert

Umożliwiają przepływ medium z komory zaworu oraz otworu pilotowego, aby uruchomić wspomagane podniesienie membrany zaworu.

 

Otwór/kanał wyrównawczy zaworu Burkert

Pozwala na powolne wyrównanie ciśnienia pomiędzy wlotem zaworu a komorą znajdującą się nad membraną lub tłokiem zamykającym zawór. W zaworach z izolowanym przepływem i 3/2 drogowym zaworem pilotującym zamiast otworu jest kanał pilotujący.

 

Odpływ powyżej uszczelnienia zaworu Burkert

Wszystkie zawory serwowspomagane wykorzystują odpływ powyżej uszczelnienia głównego zaworu i posiadają bardzo niską wartość maksymalnego różnicowego ciśnienia wstecznego.

 

Sprężyna zaworu Burkert

Sprężyna współpracuje z medium, aby przywrócić zawór do jego pierwotnej pozycji, przy braku zasilania zaworu pilotującego. W zaworach, które służą do mediów agresywnych, nie występuje, a zawór jest zamykany przez siły wynikające z przepływającego medium.

 

Przelot zaworu Burkert

Powierzchnia, na której będzie działać ciśnienie medium oraz otwór, przez który będzie ono przepływać, gdy zawór jest zasilany. Decyduje o spadku ciśnienia i wielkości przepływu wewnątrz korpusu zaworu.

 

Przyłącze medium w zaworach Burkert

Firma Burkert ma w swojej ofercie różne rozmiary i wiele rodzajów złącz, w zależności od lokalizacji oraz standardów stosowanych w danej gałęzi przemysłu.

 

Uszczelnienie zaworu Burkert

Wykonana z elastycznego materiału membrana lub płaska płytka przyłączona do dolnej części tłoka nurnikowego, która zatrzymuje przepływ medium z jednej strony zaworu do drugiej.

 

Gniazdo zaworu Burkert

Odpowiednio zwiększona powierzchnia w przelocie zaworu, na której ciśnienie dociska uszczelnienie zaworu. W niektórych przypadkach gniazdo zaworu jest wytwarzane z bardziej odpornego na ścieranie materiału niż materiał korpusu.

 

Przykładowe produkty Burkert: 5281, 6281

Otwieranie dużych przelotów, za pomocą metod bezpośredniego działania może wymagać dużych i drogich cewek elektromagnetycznych.

Serwowspomagane zawory elektromagnetyczne wykorzystują siłę wytwarzaną przez ciśnienie medium, w celu otwarcia kanału przepływu.

Odbywa się to poprzez kontrolowanie małych kanałów pilotujących, co zmienia siły hydrostatyczne działające na membranę zaworu.