Zawory sterowane pneumatycznie

Zawory grzybkowe 3/2 drogowe

Typ: 2002

Zawory pneumatyczne 3/2 – drogowe dla pary, gazów i cieczy do 180°C.
przyłącze G 1/2 – G 2
zakres ciśnień 0-16 bar

Zawór zastąpiony zaworem Burkert typu 2006